ai đem ai là thật

ai đem ai là thật

Quang Hải là ai?【ai đem ai là thật】:Xin nói luôn, Hải “con” là cẩu thủ hay nhất