là

BLV Quang Huy: “Quang Hải gia nhập Pau FC là quyết định dũng cảm”【là】:Quang Hải đã chính thức vượt q